Танините се астрингентни, полифенолни биомолекули кои се врзуваат и ги преципитираат белковините и разни други органски соединенија, вклучувајќи ги и аминокиселините и алкалоидите.

Структура и класи уреди

Постојат три главни класи на танини. Подолу се прикажани градивните единици на секоја класа.

Основна единица:  
Гална киселина
 
Флавон
 
Флороглуцинол
Класа/Полимер: Хидролизирачки танини Нехидролизирачки
или кондензирани танини
Флоротанини
Извори Растенија Растенија Кафеави алги