Танас Вражиновски

Танас Вражиновски (с. Смрдеш, Костурско, 23. Ⅶ 1941) – фолклорист, истражувач на македонскиот прозен фолклор, посебно на народните преданија и митологијата.

Превел неколку книги од полски на македонски јазик и обратно.

Извор уреди