Стерол, исто така познати како стероидни алкохоли, се подгрупа на стероидите и важна класа на органски соединенија. Во природата се среќаваат во растенијата, животните и габите. Најзначаен претставник е холестеролот.

Хемиската структура на стеролите.