Сојуз на комунистичката младина на Југославија — Други јазици