Отвори го главното мени

Промени

Додадени 238 бајти, пред 9 години
с
Го препишав истото од латиница на кирилица.
{{19 век}}
== Настани ==
На 8 септември 1838 година според Jулианскиот календар е осветена соборната црква "Свето Благовештение" во Прилеп, дело на маjсторите Коста Лауц и Ристе Тасламиче, а осветена од пелагонискиот митрополит Герасим, благодарение на ферманот добиен од турскиот султан од страна на Хаџи Ристо Логотет.
Na 8 septemvri 1838 godina spored Julijanskiot kalendar e osvetena sobornata crkva "Sveto Blagovestenie" vo Prilep, delo na majstorite Kosta Lauc i Riste Taslamice, a osvetena od pelagoniskiot mitropolit Gerasim, blagodarenie na fermanot dobien od turskiot sultan od strana na Hadzi Risto Logotet.
*
 
12

уредувања