Отвори го главното мени

Бот претставува софтверска апликација, која автоматизирано извршува одредени задачи, најчесто преку интернет или во локална мрежа. Овие ботови, некогаш создаваат штета а некогаш можат да бидат и корисни.