Импулс (механика): Разлика помеѓу преработките

нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
{{во изработка}}
'''Моментум''' е производот од [[Маса|масата]] и [[Брзина|брзината]] на еден објек, измерен во [[Килограм|килограми]][[Метар во секунда|метри вбово секунда]]. [[Физичка константа|Димензионално]] е еднаков на импулс, производот од [[сила]] и [[време]], измерени во њутон-секунди.Њутновиот втор закон на двожењедвижење вели дека промената на линеарниот моментум на тело е еднаков на нето импулсот дејствувајќи на него. На пример тежок камион кој е движи брзо има голем моментум и треба голема сила за да дојде до брзина и би требала слична таква сила зада се запре. Ако камионот бешре полесен или се движеше побавно, тогаш ќе биде потребен помал моментум и затоа ќе биде потребен помал импулс за да започне и да се запре.
 
Како и брзина, линеарниот моментум е количество [[вектор]], кои поседува насока и големина:
[[Податотека:18eформула.svg|лево|безрамка|105x105пкс]]
p=mv
Каде што Р е три димензионален вектор се наведува дека импулсот наа телото е во три насоки во три димензионален простор, v е три димензионален брзински векторк,тој на телото му дава стапка на движење во секоја насока, а m е масата на објектот.
Линеарниот моментум е исто така конзервирано количество, тоа значи дека ако затвборен систем не е под влијание од надворешни сили, неговиот вкупен импулс не мoже да се смени.
Во класичната механика, зачувуањето на линеарен моментум е имплицвиран од страна на Њутновите закони. Тоа исто така држу специјална релативност (изведена формула) и соодветни дефиниции,а (генерализиран) линеарен моментумски закон се држи во електродинамикатга, квантната механика, квантната теориска област и општата релативност. На крај се изразува еден од основните симетрии на просторот и времето, кои од транзиционалната симетрија.
 
Каде што Р'''p''' е три димензионален вектор се наведува дека импулсот наа телото е во три насоки во три димензионален простор,  '''v''' е три димензионален брзински векторквектор,тој на телото му дава стапка на движење во секоја насока, а m е масата на објектот.
Линеарниот моментум зависи од референтната рамка. Нбљудувачи во различни рамки ќе најдат различни вредности на линеарен моментум на систем. Но секој би набљудувал дека вредноста на линеарниот моментум не се менува со текот на времето доколку системот е изолиран.
 
Линеарниот моментум е исто така конзервирано количество, тоа значи дека ако затвборензатворен систем не е под влијание од надворешни сили, неговиот вкупен импулс не мoже да се смени.
Моментумот има насока, како и големина. Величините кои имаат и големина и насоката се познати како векторски величини. Бидејќи моментумот има насока, тој може да се користи за предвидување на резултатите на насоката на предмети по нивното судирање, како и нивната брзина. Подолу, основните својства на импулсот се опишани во една димензија. Векторските равенки се речиси идентични на скаларени равенки.
 
Во класичната механика, зачувуањето на линеарен моментум е имплицвиран од страна на [[Њутнови закони|Њутновите закони]]. Тоа исто така држу [[Специјална теорија за релативноста|специјална релативност]] (изведена формула) и соодветни дефиниции,а (генерализиран) линеарен моментумски закон се држи во електродинамикатга[[Електродинамика|електродинамиката]], [[Квантна механика|квантната механика]], квантната теорискатеоркиска област и општата релативност. На крај се изразува еден од основните симетрии на просторот и времето, кои од транзиционалната симетрија.
 
Линеарниот моментум зависи од референтната рамка. Нбљудувачи во различни рамки ќе најдат различни вредности на линеарен моментум на систем. Но секој би набљудувал дека вредноста на линеарниот моментум не се менува со текот на времето доколку системот е изолиран.
== '''Њутнова механика''' ==
 
Моментумот има насока, како и големина. Величините кои имаат и големина и насоката се познати како [[Вектор|векторски величини]]. Бидејќи моментумот има насока, тој може да се користи за предвидување на резултатите на насоката на предмети по нивното судирање, како и нивната брзина. Подолу, основните својства на импулсот се опишани во една димензија. Векторските равенки се речиси идентични на скаларени равенки.
 
'''*Една честичка'''
Моментумот на честичка, традиционално е претставрен со буквата р. Тоа е производ на две величини, масата(m) и брзината(v).
p=mv
 
Моментумот на честичка, традиционално е претставрен со буквата р. Тоа е производ на две величини, [[Маса|масата]](m) и [[Брзина|брзината]](v).
Eдиниците на моментумот се производ од масата и брзината. Во SI системот, ако масата е во колограми и брзината е во метри во скеунда тогаш моментумоте во килограми метри/секунда (kg m/s). Во сентиметри-грам-секунди систем на величини. Ако масата е во грами и брзината е во сентиметри во секунда тогаш моментумот е во грам сентименти/секунди (g cm/s).
 
Eдиниците на моментумот се производ од масата и брзината. Во [[Меѓународен систем на мерни единици|SI системот]], ако масата е во колограми и брзината е во метри во скеунда тогаш моментумоте во килограми метри/секунда (kg m/s). Во сентиметри-грам-секунди систем на величини. Ако масата е во грами и брзината е во сентиметри во секунда тогаш моментумот е во грам сентименти/секунди (g cm/s).
Бидејќи моментумот е вектор, тој има должина и насока.На пример модел од авион кој е 1kg, патува во права линија северно со брзина 1m/s, има моментум од 1 kg m/s бидејќи се мери од земјата.
 
'''* Повеќе честички'''
 
Моментумот на системот на честички е збирот на нивната момента. Ако две честички имаат маса m1 и m2, и брзината v1 и v2, вкупниот импулс е
[[Податотека:4fe17d5389e6формула.svg|лево|безрамка]]
 
На момента на повеќе од две честички може да се додаде поопшто, со следново:
[[Податотека:2555320b4818349формула.svg|лево|безрамка|155x155пкс]]
 
Систем на честички има центар на маса, точка утврдена од страна на пондериран збир од нивните позиции:
[[Податотека:59909600c8dформула.svg|лево|безрамка|241x241пкс]]
 
Ако сите честички се движи, центарот на масата генерално ќе се движиисто така, (освен ако системот е во чиста ротација околу него). Ако центарот на масата се движи со брзина vcm , моментумот е:
[[Податотека:820e8aформула.svg|лево|безрамка|127x127пкс]]
p=mv
 
Ова е познато како Еулеров прв закон.
4

уредувања