Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

;Вандализам изразен преку преместување на страници: Промена на насловите на страниците (именувано како преместување на страници) со навредливи или на некој друг начин несоодветни поими. Википедија само на регистрираните корисници активни најмалку четири дена им дозволува да вршат преместување на страниците.
;Вандализам над врските: Модифицирање на внатрешни или надворешни врски во страниците на тој начин што тие изгледаат нормално но водат кон страница (или веб-место) кон кој не би требало (пример слики со експлицитна содржина, шокирачки веб-места и слично).
;Занемарување на вандализмите: Тргање на {{tl|afd}}, {{tl|copyvio}} или други слични шаблони со цел да се скрие разгледување на статиите-кандидати за бришење. Имајте предвид дека оваа постапка е зачестена кај неискусните уредувачи кои не се запознаени со начелата на Википедија, и таквите уредувачи/сторители не треба да добијат опомена, туку треба соодветно да им биде објаснета грешката.
;Avoidant vandalism: Removing {{tl|afd}}, {{tl|copyvio}} and other related tags in order to conceal deletion candidates or avert deletion of such content. Note that this is often mistakenly done by new users who are unfamiliar with AfD procedures and such users should be given the benefit of the doubt and pointed to the proper page to discuss the issue.
;Модифицирање на кориснички коментари: Уредување на коментарите на другите корисници до таа мера што суштински се менува нивната смисла (пример промена на нечие гласање). Не се смета за вандализам уредувањето на коментарите на другите корисници доколку се работи за [[WP:RPA|бришење на напади врз личноста]] (кои на некој начин се контроверзни самите по себе). Означувањето дека коментарот е непотпишан е исклучок од ова правило. Да забележиме исто така дека корекција на стилот на пишувањето на другите корисници не се препорачува.
;Вандализам на страниците за дискусија: Blanking the posts of other users from talk pages other than your own, Wikipedia space, and other discussions, aside from removing [[Wikipedia:Canvassing|internal spam]], vandalism, etc., is generally considered vandalism. An obvious exception is moving posts to a proper place (e.g. protection requests to [[WP:RFPP]]). [[Wikipedia:Remove personal attacks|Removing personal attacks]] is often considered legitimate, and it is considered acceptable to archive an overly long talk page by creating an archive page and moving the text from the main talk page there. The above rules do not apply to a user's own talk page, where this policy does not itself prohibit the removal and archival of comments at the user's discretion.