Разлика помеѓу преработките на „Асиметрична дигитална претплатничка линија“

с
 
Секоја од овие се развива во помали парчиња од 4.3125 Кхц. За време на иницијалната обука, АДСЛ модемот тестира кое од достапните парчиња има прифатлив [[сооднос на сигнал и бука]]. Растојанието помеѓу [[телефонска централа|телефонската централа]], или буката на бакарната жица може да предизвика грешки при некои фреквенции. Со тоа што парчињата се чуваат мали, грешка кај една фреквенција не би требало да ја онеспособи целата линија: тоа парче нема да се користи, а со тоа само се намалува протокот на информации, но линијата останува функционална. Провајдерите можат да нудат поддршка на повисоки фреквенции како продолжение на стандардот. Меѓутоа, ова бара сврстување на опремата од провајдерот со двете страни, и веројатно би резултирало во проблеми со интерференција.
Затоа сто Маре треба да учи.
 
Постои директна врска помеѓу бројот на парчињата и капацитетот на проодност на АДСЛ врската. Точниот капацитет на податоци по едеиница парче зависи од користениот [[модулација|модулацион]] метод.
Анонимен корисник