Разлика помеѓу преработките на „Македонија на Македонците“

 
{{Цитатник|''Безнадежноста на турската управа ќе ме натера да станам со задоволство сведок на нејзиното истерување од земјите што ги потчинила: и тоа без да се знаат изворите што се готови да го подржат бунтот. Јас лично не се осмелувам да преземам на себе одговорност за каква било негова подршака. Уште полошо и посрамно од самата турска управа е постоењето на љубомора помеѓу Грците и Словените и плановите на постојните држави за присвојување на туѓи теритотии. А зошто да не биде Македонија на Македонците, како што е Бугарија на Бугарите и Србија на Србите? Иако се тие сите мали и слаби, нека се остават да се поврзат меѓусебно за одбрана, така што не ќе можат да бидат голтнати од другите, било големи или мали, кое веројатно ќе дојде како последица од нивните меѓусебни караници'' <ref name="DZBMN " />}}
 
== Македонска револуционерна организација ==
 
Во 90 - тите години на [[19 век]] во [[Македонија]] со појавува [[Македонска револуционерна организација|Македонската револуционерна организација]] со што се дал нов инпулс на македонското националноослободително движење. Оваа организација целосно застанала зад мотото ''Македонија на Македонците''. Во [[1905]] година [[Дамјан Груев]] во [[Софија]] имал средба со Лермонтов. Притоа Д. Груев истакнал дека организацијата дејствува самостојно издигајќија девизта'' Македонија на Македонците'' <ref name="dbm">Документи за борбата на македонскиот народ. . . т. 1, 325</ref>, и дека организацијата не сака за ништо судбината на Македонија да ја потчини на интересите на кнежеството. Главна цел на организацијата е автономија на Македонија а не нејзино присоединување кон Бугарија <ref><small>''Симон Дракул, Македонија меѓу автономијата и дележот, четврти том, 57.''</small></ref>.
 
== Извори ==