Смољан (област)

област во Бугарија
(Пренасочено од Смољанска област)
Смољанска област
Област Смолян
Карта на Бугарија, Смољанска област е означена
мапа
Админ. центар:Смољан
Површина:3 193 км2
Население:140 066
Број на општини:10
Регистарска ознака:СМ
Областен Управител:Петар Фиданов
информација

Смољанска област е една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа во јужниот дел на земјата во падините на Родопите.

Список на населените места во Смољанска областУреди

Градовите се со задебелени букви.

Општина БанитеУреди

Г'л'бово, Босилково, Вишнево, В'лчан Дол, Глогино, Давидково, Две Тополи, Дебељаново, Дрјанка, Загражден, Крстатица, Баните, Малка Арда, Мало Крушево, Орјаховец, Планинско, Рибен Дол, Сливка, Стрница Траве

Општина БориноУреди

Борино, Бујново, Кожари, Чала, Јагодина

Општина ДевинУреди

Беден, Брезе, Водни Пад, Грохотно, Ѓоврен, Девин, Жребево, Кестен, Љасково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Тешел, Триград, Чуруково

Општина ДоспатУреди

Барутин, Брштен, Доспат, Змеица, К'сак, Љубча, Црнча, Чавдар

Општина ЗлатоградУреди

Аламовци, Долен, Ерма Река, Златоград, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Фабрика, Цацаровци

Општина МаданУреди

Арпаџик, Борика, Бориново, Боровина, Букова Полјана, Буково, Вехтино, Високите, Вранинци, Врба, Врбина, Вргов Дол, Габрина, Галиште, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крајна, Крушев Дол, Купен, Леска, Лештак, Ливаде, Ловци, Мадан, Миле, Митовска, М'глишта, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равнил, Равништа, Равно Нивиште, Рустан, Средногорци, Стајчин Дол, Студена, Т"нкото, Уручовци, Цирка, Чурка, Шаренска

Општина НеделиноУреди

Бурево, Врли Дол, Врлино, Грнати, Диманово, Дуња, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крајна, Неделино, Оградна, Средец, Т'нка Бара

Општина РудоземУреди

Боево, Борие, Брчево, Бјала Река, Витина, Војкова Л'ка, Грамаде, Добрева Череша, Д'бова, Елховец, Иваново, Кокорци, Коритата, Мочуре, Оглед, Пловдивци, Полjaна, Равнината, Рибница, Рудозем, Сопотот, Чепинци

Општина СмољанУреди

Арда, Алиговска, Горна Арда, Баблон, Букаците, Белев Дол, Биљанска, Бориково, Бостина, Буката, Виево, Влахово, В'лчан, Врбово, Габрица, Гела, Гоздевица, Горово, Град'т, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ељово, Заевите, Змиево, Чучур, Исјовци, Катранци, Киселчево, Кокорково, Кошница, Кремене, Кукувица, Кутела, Левочево, Липец, Л'ка, Љулка, Љаска, Милково, Могилица, Мочуре, Момчиловци, Мугла, Надарци, Орешица, Остри Пазлак, Петково, Пештера, Писаница, Подвис, Полковник Серафимово, Попрелка, Потока, Река, Речани, Ровина, Селиште, Селишта, Сивино, Славејно, Смиљан, Смољан, Соколовци, Солишта, Средок, Стик'л, Стојките, Стража, Студена, С'рнино, Тикале, Требиште, Турјан, Т'р'н, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чамла, Чеплетен, Черешките, Черешово, Черешовска Река, Чокманово, Чучур, Широка Л'ка

Општина ЧепелареУреди

Богутево, Дрјановец, Забрдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Пампорово, Проглед, Студенец, Хвојна, Чепеларе

Надворешни врскиУреди