Синтакса (програмирање)

За останатите значења на поимот „синтакса“ видете ја страницата за појаснување.

Синтакса е множество од правила што кажуваат како и по кој редослед мора да се испрати до сметачот една наредба, оператор или инструкција за да може централната обработувачка единица (англиски: CPU) да ја разбере и да ја изврши.