Секер или Сокар или Сокарис бил бог во древната египетска религија. Бил бог на подземниот свет, на гробниците. Бил претставен со глава на сокол. Инаку името Секер е име за инкарнацијата на мемфискиот свет Бик Апис. Овој бик е симбол на Озирис.

Златна статуа од богот Секер

Наводи уреди

  • Египетска религија - египетската идеја за задгробниот живот - Е.А. Волис Баџ