Сојуз на комунистичката младина на Југославија

(Пренасочено од СКОЈ)

Сојуз на комунистичката младина на Југославија (Савез комунистичке омладине Југослсвије, СКОЈ) со кратенката СКМЈ е младинска организација на Југословенска комунистичка партија од 1919 до 1948 година. Иако беше забранет две години по основањето и во разни периоди, неговите водачи беа прогонувани, организацијата остана влијателна меѓу младите револуционери во Кралството Југославија, а подоцна стана главен организатор на партизански отпор против силите на Оската и локалните сили за соработка. По Втората светска војна, СКОЈ стана дел од пошироката организација на младите од Југославија, наречена Народна младина на Југославија, која подоцна стана Унија на социјалистичката младина на Југославија.[1][2]

Историја

уреди
 
Зградата во Загреб во која била основан СКОЈ

СКОЈ е основано во Загреб на 10 октомври 1919 година како политичка организација на револуционерната младина, проследено со политиката на Партијата на социјалистичките работници на Југославија (комунистите).[3]

Формирани се регионални комитети, кои се распуштија во 1920 година. Во 1921 година, организацијата беше забранета заедно со партијата, која во меѓувреме веќе беше преименувана во Југословенска комунистичка партија. Два конгреса беа тајно одржани во 20-тите години на минатиот век, Вториот Конгрес во јуни 1923 година и третиот Конгрес во јуни 1926 година. СКОЈ станува составен дел на Комунистичкиот интернационалец на младите. Регионалните комитети беа обновени во 1939 година. Организацијата вклучува многу млади луѓе од Вардарска Македонија под влијание на комунистичките идеи и вклучени во комунистичкото герилско движење.

Наводи

уреди
  1. Dušan Plenča (1969). Omladinski pokret Jugoslavije 1919-1969. Mladost.
  2. Vojo Pekić (1959). Savez komunističke omladine Jugoslavije između dva rata (1919-1941). Izdanje Komisije za istorijat omladinskog pokreta CK NO Jugoslavije.
  3. Đorde Stanković (1970). Komunistička partija i Savez komunističke omladine Jugoslavije na Beogradskom univerzitetu 1929-1941. Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ.