Разговор за Википедија:Лиценци за слики

На страницава нема разговори.

Сумљив ми е преводот на GNU FDL во ГНУ-овата.......... Ми се чини за да биде ГНУ-овата треба на англиски да биде GNU's. А гледам и србите така го превеле... --Новица 00:10, 8 февруари 2007 (UTC)

Назад на проектната страница „Лиценци за слики“.