Предлошка:Речник-Иванова

Иванова, Олга (2014). Речник на имињата на населените места во Р. Македонија : (Б,Ѓ,Е,Ј,Н,Р,Т,Ќ,У,Ф,Х,Џ,Ш). Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. стр. стр. ISBN 978-608-220-026-2.

Икона за документација Документација за предлошка

Примена

Се вмтенува во текстот (по наведениот факт), со бројот на страницата или страниците, ако се повеќе од една.

Пример
<ref name="Речник-Иванова">{{Речник-Иванова|107}}</ref>
(каде 107 во случајот е бројот на страницата)