1. REDIRECT Шаблон:Шаблонски документ гледан директно

Оваа предлошка е наменета за да им помогне на корисниците да пишуваат објаснувања за праведна употреба за неслободни логоа, како што се бара со Википедија:Неслободна содржина. Вметнете ја оваа предлошка во страницата на сликата под предлошката {{Неслободно лого}}, по еднаш за секоја статија во којашто се користи сликата на логото.


Ве молиме користете ја заштитената содржина одговорно и во согласност со начелата на Википедија. Самата предлошка не ја сочинува праведната употреба на логото, туку само ви помага да наведете зошто мислите дека е соодветно да се користи на одредените места.

СинтаксаУреди

(пренесете го ова на страницата на сликата)

{{лого офу
| Article      = 
| Use        = <!--Изберете: Infobox / Org / Brand / Product -->
<!-- ДОДАТНИ ИНФОРМАЦИИ -->
| Used for     = 
| Owner       = 
| Website      = 
| History      = 
| Commentary    =
<!-- ОСНОВНИ ПОЛИЊА -->
| Description    = 
| Source      = 
| Portion      = 
| Low_resolution  = 
| Purpose      = <!--Мора да се наведе ако во „Use“ не стои ни едно од Infobox / Org / Brand / Product-->
| Replaceability  = 
| other_information = 
}}

Полиња:

 • Article - Име на статијата, без [[загради]]
 • Use - Како се користи сликата во статијата? Изберете едно
Infobox - во инфокутија за компанија, за логоа што претставуваат компанија
Org - ако логото претставува организација во статија или заглавие за организацијата
Brand - логото прикажува марка во статија или заглавие за марката
Product - логото прикажува производ или услуга во статија или заглавие за производот или услугата
Public facility - логото се користи за препознавање на пат, аеродром, станица, град, итн.
Other - друга употреба. Опишете ја во „Purpose“

 • Used for - Кое е името на стварта што ја претставува логото, ако е различно од името на статијата
 • Owner - Кој го поседува логото, ако се разликува од името на статијата. Целосното правно име е најдобро.
 • Website - Ако е преземено од интернет, од каде?
 • Commentary - Додатни коментари за самото лого од статијата
 • History - Ако логото било изменувано, кога и како било користено во минатото

 • Description - Додатни податоци за логото
 • Source - Ако не е од веб-сајт, од каде и како сте ја добиле сликата?
 • Portion - Ако не го користите целото лого, кој дел го користите и зошто?
 • Low_resolution - Ако сликата е невообичаено голема или мала, зошто?
 • Purpose - Ако употребата не е една од погоре-наведените, објаснете како го користите и зошто
 • Replaceability - Објаснете зошто сликата не може да биде заменета со слободна слика, во случај основните објаснувања да не се соодветни
 • Other_information - Какви било други информации што сметате дека можат да помогнат во објаснувањето за праведната употреба