Предлошка:Неслободна корица на книга

Заштитено со авторски права

Ова е слика на корица на книга и авторското право најверојатно му припаѓа или на илустраторот на корицава или на издавачот на книгата. Се смета дека употребата на слики од корици на книги во ниска резолуција важи за:

се квалифукува за праведна употреба по Законот за авторското право на САД. Поианква употреба на сликава, на Википедија или на друго место, може да биде нарушување на авторското право. Повеќе на „Википедија:Праведна употреба“.

За подигачот: ве молиме да додадете образложение за праведната употреба при секоја употреба, според наведеното на описната страница, како и изворот на делото и податоци за авторското право. Во објаснението треба да стојат подробности за конкретното издание (издавач, место и година на издавање) на тоа издание, како и спомнување на името на илустраторот на корицата, доколку истото е наведено во воведот на тоа издание.


Оваа предлошка додава слики кон Категорија:Корици на книги.