Предлошка:Кориснички предлошки

Оваа категорија е наменета за кориснички кутии за [[{{ISO 639 name {{{2}}}}} јазик]]. (Предлошки: [[Шаблон:Корисник {{{2}}}-0|0]], [[Шаблон:Корисник {{{2}}}-1|1]], [[Шаблон:Корисник {{{2}}}-2|2]], [[Шаблон:Корисник {{{2}}}-3|3]], [[Шаблон:Корисник {{{2}}}-4|4]], [[Шаблон:Корисник {{{2}}}|N]], [[Шаблон:Корисник {{{2}}}-5|5]]) (Категории: [[:Категорија:Корисник {{{2}}}|Главна]], [[:Категорија:Корисник {{{2}}}-1|1]], [[:Категорија:Корисник {{{2}}}-2|2]], [[:Категорија:Корисник {{{2}}}-3|3]], [[:Категорија:Корисник {{{2}}}-4|4]], [[:Категорија:Корисник {{{2}}}-N|N]], [[:Категорија:Корисник {{{2}}}-5|5]])

УпотребаУреди

За оваа предлошка се потребни два параметри:

  1. Врска за јазикот и изглед на врската. На пример, за македонски јазик, како прв параметар треба да се внесе:
[[Македонски јазик|македонскиот јазик]]
  1. ISO2 јазичен код. На пример, за македонски јазик кодот е mk.

Целосната предлошка за македонски јазик би требало да изгледа вака:

{{Кориснички предлошки|[[Македонски јазик|македонскиот јазик]]|mk}}