Кандидат Број на гласови „За“ Број на гласови „Против“ Број на гласови „Воздржан“ Исход Состојба