Портал:Општество/Избран цитат

Историјата на сите досегашни општества е историја на класната борба.

Карл Маркс, вовед на Комунистичкиот манифест