Теми во римската митологија
Важни богови:
Легендарна историја
Римска религија
Грчки/римски мит споредени
Други рустикални богови:

Во римската митологија, Помона била божица на плодовите. Таа ја презирала љубовта на Силван и Пик, но се омажила со Вертумн одкако тој ја надитрил, преправен како старица. Нејзиниот висок свештеник бил наречен flamen Pomonalis. Ножот за кроење бил нејзин атрибут. Таа е исклучиво римска божица и особено била поврзувана со цветањето на дрвјата пред берба.

„Помона“ од Никола Фуше (о. 1700)

Помона исто така се поврзувала со изобилството. На статуи и фасадни украси од XIX век таа е прикажана како носи голема чинија со овошје или рог на изобилството („корнукопија“).