Племе (биологија)

Разните нивоа на системот на научна класификација.ЖивотДоменЦарствоКоленоКласаРедСемејствоРодВид

Зголеми
Хиерархијата на осумте главни таксономски рангови во биолошката класификација. Поситните меѓурангови не се прикажани.

Во биологијата, племе (лат. tribus) е таксономски ранг помеѓу семејство и ред. Понекогаш племето се дели на потплемиња, а племињата се групираат во натплемиња.

Еве некои примери: Canini, Acalypheae, Hominini, Bombini и Antidesmeae.

ПоврзаноУреди