Планков напон (VP) е единица за напон во системот на природни единици наречени Планкови единици.

Се пресметува на следниов начин:

1,04295 × 1027 V

каде

е Планковата енергија

е Планковиот полнеж

е брзината на светлината во вакуум

е гравитациската константа

Поврзано

уреди