„Писмото до Херодот на Епикур било напишано како вовед во епикурската филозофија и метод на проучување на природата. Тоа било толку важно што било сметано за „Мало олицетворение“ и морало првично да се изучува од сите сериозни узучувачи на епикурејството.

Го вклучувало најцелосниот детал од античките разговори што довеле до развој на атомистичката теорија, доктрина за безброј светови и објаснување на феноменот на времето што претставува ран облик на релативизмот.

Библиографија уреди

  • La Lettre d'Épicure, уредено од Жан Болак, Мајот Болак, Хајнц Висман (Editions de Minuit; 1971). Прегледано од А. А. Лонг[1]

Наводи уреди

  1. A. A. Long (1974), „Review: The Letter to Herodotus“, The Classical Review, 24: 46–48, JSTOR 709864