Патрилинеарност

Патрилинеарност означува припадност на личноста на ложата на своите предци и потомци во чист машка линија. Агнати се личности кои делат ист предок во чиста машка линија.

ПоврзаноУреди