Осна симетрија

(Пренасочено од Оска на симетрија)

Осната симетријасиметрија во однос на дадена права (оска).[1] Еден објект е осно симетричен ако изгледот не му се менува со негова ротација (свртување) околу оската. На пример, чинивче изгледа исто ако го свртиме под било кој агол околу линијата што минува низ неговиот центар, па затпа велиме дека е „осно симетрично“.

Фигури со симетрии по една или повеќе оски и несиметрична фигура за споредба

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Андреевски, Венцислав П. (2007). „5.3 Симетрија“. Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 167. ISBN 978-9989-2474-4-6.