Орогенеза — процес на структурна изобличеност на Земјината литосфера (кора и горна мантија) поради заемнодејствија помеѓу тектонските плочи. Орогенот се развива кога континентална плоча е смачкана и туркана нагоре за да образува еден или повеќе планински вериги. Ова вклучува многу геолошки процеси што општо се нарекуваат орогенеза.[1][2] Орогенезата е главниот механизам со кој се образуваат планините на континентите. Терминот е изведен од старогрчкиот ὄρος — планина, и γένεσις — создавање.[3]

Геолошките области на светот

Наводи уреди

  1. Tony Waltham (2009). Foundations of Engineering Geology (3rd. изд.). Taylor & Francis. стр. 20. ISBN 0-415-46959-7.
  2. Philip Kearey; Keith A. Klepeis; Frederick J. Vine (2009). „Chapter 10: Orogenic belts“. Global Tectonics (3rd. изд.). Wiley-Blackwell. стр. 287. ISBN 1-4051-0777-4.
  3. Chambers 21st Century Dictionary. Allied Publishers. 1999. стр. 972. ISBN 978-0550106254.

Надворешни врски уреди