Обработка на текст

Обработката на текст претставува создавање на документи со помош на обработувач на текст. Ова може да се однесува и на напредни стенографски техники, напати во наменски ситуации со помош на посебна машина за пишување.

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди