Никшиќ (Никшић) — град во Црна Гора. Градот е центар на Општина Никшиќ и има население од 58. 212 жители. Градот се наоѓа во никшиќката виорамнина во подножјето на Планина Требјеса. Градот Никшиќ е втор најголем град во Црна Гора веднаш после Подгорица. Општина Никшиќ е најголема општина во Црна Гора според територија.

Поглед над Никшиќ