Нике (старогрчки: Νίκη) - божица на победата во старогрчката митологија. Нејзин пандан во римската митологија била божицата Викторија. Познат е храмот на Нике Аптерос која се наоѓа на Акропол. Како гласничка на победата, таа најчесто е претставена како лета со раширени крила или се спушта на земјата, облечена во раскрилена облека.[1]

Статуетка на божицата Нике пронајдена во Вани, Грузија

Нике како тема во уметноста уреди

Наводи уреди

  1. A. V., „Objašnjenja“, во: Apulej, Zlatni magarac, Dereta, Beograd, 2011, стр. 224.
  2. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 216-217.
  3. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 10-11.