Ндебеле (јазик)

појаснителна страница

Постојат два јазика наречени ндебеле (isiNdebele):