Национална палата (Мексико)

Националната палата

Национална палата (Мексико) е седиште на федералната влада во Мексико.