Музички албум

збирка музички нумери
(Пренасочено од Музички плочи)

Музички албум или само албум претставува колекција на аудио и музички записи дистрибуирани во јавноста. Најчесто се работи за комерцијална дистрибуција. Некои уметници честопати дистрибуцијата ја вршат по пат на продажба директно на нивните концерти во живо или преку нивните мрежни места.