Музички албум

збирка музички нумери

Музички албум или само албум претставува колекција на аудио и музички записи дистрибуирани во јавноста. Најчесто се работи за комерцијална дистрибуција. Некои уметници често пати дистрибуцијата ја вршат по пат на продажба директно на нивните концерти во живо или преку нивните веб страници.