Морена е маса на камени остатоци (тврда глинеста земја) носени или наталожени од ледник. Материјалот може да биде различен по големина, од блоковите или камењата до песок или глина, кој е раслоен како што се спуштал врз ледникот и кои не се распоредени ниту вградени. Можат да се распознаат неколку вида морени, во зависност од тоа како се наталожени врз ледникот; ова вклучува странични морени долж границите на ледникот и крајни морени како водечки.[1]

Средишна морена од ледникот Горнер во Пенинските Алпи близу Цермат, Швајцарија.

Наводи уреди

  1. Британика Енциклопедиски Речник. Топер, МПМ, 2005, Книга 6, стр. 163