Минерва е ќерка на Јупитер, древна римска божица на мудроста и војната за благородна кауза, покровитeлка на занаетот, искуствата и науките, почитана уште и како Медика (Лечителка); Во старогрчката митологија е позната како Атина.

Храмот на Минерва во Сбејтла, Тунис