Меѓународната скала на нуклеарни настани

Меѓународната скала на нуклеарни настани, (INES, МСНН) се воведе во 1990, од Меѓународната агенција за атомска енергија.

Скалата е инспирирана од Рихтеровата скала, што се користи за опишување на земјотреси. Секое ниво репрезентира, покачување на опасноста од секое претходно ниво. Како и да е, споредувајќи со земјотреси, кадешто интензитетот може да биде квантитативен, што може да биде природен, во оваа скала се зима од вештачки нуклеарни настани.

INES СкалаУреди

Има 7 нивоа на INES скалата; 3 инциденти-нивоа и 4 несреќи-нивоа.

7 – Главна несреќа
6 – Сериозна несреќа
5 – Несреќа со пошироки последици
4 – Несреќа со локални последици
3 – Сериозен инцидент
2 – Инцидент
1 – Аномалија
0 – Неутрално - Без безбедносни значења