Механички бран

Механички бран е бран кој претставува осцилација на материја, и затоа пренесува енергија преку медиум.[1] Додека брановите се движат на долги растојанија, движењето на медиумот за пренос (материјата) е ограничен/а. Затоа, осцилирачкиот материјал не се движи подалеку од неговата почетна рамнотежна положба. Механички бранови ја шират енергијата. Оваа енергија се шири во иста насока како и бранот. Каков било вид на бран (механички или електромагнетен) има одредена енергија. Механичките бранови можат да се создадат само во медиуми кои поседуваат еластичност и инерција.

Бранувањето во вода е површински бран.

Механичкиот бран бара почетно внесување на енергија. Откако ќе се додаде оваа почетна енергија, бранот патува низ медиумот додека не се пренесе целата енергија. Спротивно на тоа, електромагнетни бранови , не бараат медиум, но сепак може да се шират низ еден.

Една важна особина на механичките бранови е дека нивните амплитуди се мерат на посебен начин односно поместувањето поделено собрановата должина. Кога ова ќе се спореди со единица, може да се појават значителни нелинеарни ефекти како хармонско произведување и, доколку е доволно голем, може да резултира со хаотични ефекти. . На пример, брановите на површината на водата се губат кога оваа бездимензионална амплитуда надминува 1, што резултира со пена на површината и турбулентно мешање. Некои од најчестите примери на механички бранови се водни бранови, лонгитудинални бранови (звучни) и површински бранови (сеизмички).

Трансверзален бранУреди

Е форма на бран во кој честичките на медиумот вибрираат околу нивната средна положба нормална на правецот на движење на бранот

На пример ќе ја земеме светлината која има својства на попречен бран, иако е електромагнетен бран.

Лонгитудинален бранУреди

Лонгитудиналните бранови предизвикуваат медиумот да вибрира паралелно со насоката на бранот. Се состои од повеќе збивања и рефракции. Рефракцијата е најделечното растојание во бранот а збивањето е најкусо растојание.Брзината на лонгитудиналниот бран се зголемува со повисок индекс на рефракција, поради близината на атомите во медиумот кој се збива. Звукот се смета за еден лонгитудинален бран.

Површински брановиУреди

Овој тип на бран патува по површина помеѓу два медиуми. Пример на површински бран би бил бран во базен, или во океан, езеро. Постојат два вида површински бранови, Релеј бранови и Ловови бранови

Релеј бранови се бранови кои патуваат како бранување со слично движење како брановите на површината на водата. Релеј бранови. Релеј брановите се многу побавни од телесните бранови, приближно 90% од брзината на масовните бранови за типично хомогена еластична средина Релеј брановите имаат енергетски загуби само во две димензии и се подеструктивни во земјотресите него ли во конвенционалните масовни бранови, како што се П-брановите и С-брановите, кои ја губат енергијата во сите три правци.

Ловов бран е површински бран кој има хоризонтални бранови кои се С-бранови или трансверзални на насоката на ширење. Тие обично патуваат малку побрзо од Релеј брановите, на околу 90% од брзината на телесниот бран и имаат најголема амплитуда.

ПримериУреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Giancoli, D. В. (2009) Физика за научници и инженери со модерната физика (4th ed.

Надворешни врскиУреди