Мемориска картичка

Мемориска картичкa е картичка која има способност да меморира дигитални податоци во себе. Мемориските картички се користат во дигиталните видео камери, мобилните телефони, mp3 плеерите, лаптоп компјутери и др. уреди, за складирање на песни, слики, видео клипови, документи, програми и сл.