Медицинско училиште „Никола Штејн“ - Тетово

„Никола Штејн“ — средно училиште во Тетово, Општина Тетово[1].

Никола Штејн

Поглед кон старата зграда
Поглед кон старата зграда
Место
Општина: Тетово
Место: Тетово
Основни информации
Контактни информации
Портал nikolastejnmedicalte.schools.edu.mk

Основање и развој

уреди

Училишниот медициннски центар „Никола Штејн“ - Тетово е формиран во 1961 година со решение бр. 05-5685 од страна на Собранието на општина Тетово под назив Средно медицинско училиште за медицински сестри и техничари. Седиштето на училишниот центар е во град Тетово на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 23, сместен покрај Реката Пена. Во 1979 година со решение на Окружниот стопански суд во Скопје бр.1811/79 училиштето го доби називот Училиштен медицински центар „Никола Штејн“ како работна организација без основни организации на здружениот труд. Во 1961 година Средното медицинско училиште започнува да работи само со две паралелки на македонски наставен јазик, додека во учебната 1967/68 година се отворија паралелки на албански наставен јазик и првпат настава на турски наставен јазик во 1987/88 година. Училишната зграда, поточно објектот каде се изведува наставата во овој училиштен центар е изграден во 1906 година. Во училишниот центар се школуваа ученици со најголема процентуална замареност од Западниот дел на Македонија со што во поново време во училиштето се запишуваат и ученици од централна и источна Македонија.

Учество на натпревари

уреди

Освоени награди

уреди

Познати личности кои учеле во ова училиште

уреди

Познати личности кои предавале во ова училиште

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди