Оваа населба се наоѓа позади зградата Декорпод и Новиот Пазар во Нова Битола. Улици во Маџармаале се:

 • Босанска
 • Васко Карангелевски (дел)
 • 22-ри Јули
 • Јоаким Крчовски
 • Лалевски Јован - Леко
 • Методи Трајковски
 • Романија
 • Смолевска
 • Стерјовски Ѓорги - Џоџа
 • Таку Димитровски
 • 13-ти Јули
 • 4-ти Јули