Матка

појаснителна страница

Матка може да се однесува на:

  • Матка — село во Општина Сарај, Скопско
  • Матка — кањон на реката Треска, во близина на селото Матка
  • Матка — вештачко езеро на реката Треска, во близина на селото Матка
  • Матка — мала хидроцентрала во долниот тек на реката Треска недалеку од скопското село Матка.
  • Матка (лат. uterus) — репродуктивен орган кај животните од женски пол. Кај цицачите улогата на матката е прифаќање и одржување на развојот на плодот за време на бременоста.