Лапласова равенка

Лапласова равенка — елиптична делумна диференцијална равенка од втор ред која го добила името по Пјер-Симон Лаплас, кој прв ги проучувал нејзините својства. Нејзиниот облик е:

Решенијата на Лапласовата равенка се хармонични функции. Лапласовата равенка е значајна во математиката, електромагнетизмот, астрономијата и динамиката на флуиди.

Дефиниција уреди

Во три димензии Лапласовата равенка може да се прикаже во различни координатни системи. Во Декартовиот координатен систем го има обликот:

 

Во цилиндричниот координатен систем е:

 

Во сферниот координатен систем е:

 

Во закривениот координатен систем е:

 

или

 

Дводимензионален систем уреди

Во поларниот дводимензионален координатен систем го има обликот:

 

Во дводимензионалниот Декартов систем е:

 

Гринова функција уреди

Лапласовата равенка често се решава со помош на Гриновата функција и Гриновата теорема:

 

Дефиницијата на Гриновата функција е:

 

Ако во Гриновата теорема се стави   се добива:

 

Сега може да се реши Лапласовата равенка   во случај на Нојманови и Дирихлеови рабни услови. Земајќи во обѕир:

 

равенката се сведува на:

 

Кога нема рабни услови Гриновата функција е:

 

Литература уреди

  • Sommerfeld A, Partial Differential Equations in Physics, New York: Academic Press (1949)
  • Korn GA and Korn TM. (1961) Mathematical Handbook for Scientists and Engineers, McGraw-Hill.
  • Morse PM, Feshbach H (1953). Methods of Theoretical Physics, Part I. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-043316-X
  • Лапласова равенка

Надворешни врски уреди

  • Хацевинкел, Михил, уред. (2001), „Laplace equation“, Математичка енциклопедија, Шпрингер, ISBN 978-1556080104
  • Laplace Equation (particular solutions and boundary value problems) at EqWorld: The World of Mathematical Equations.
  • Example initial-boundary value problems Архивирано на 3 јули 2017 г. using Laplace's equation from exampleproblems.com.
  • Laplace’s Equation“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)