Ламед
Арапски Сириски Хебрејски Арамејски Феникиски
ل,ل ܠ ל Ламед Ламед
Фонемска репрезентација (МФА): l, ɫ
Позиција во азбуката: 12
Гематрија/Абџадска вредност: 30

Ламед е дванаесетта буква од семитските абџади („азбуки“). Буквата се користи во арамејскиот, феникискиот, хебрејскиот, сирискиот и арапскиот јазик. Буквата се изговара како „л“ (/l/).

Арапски

уреди

Буквата на арапски се пишува како ل:


Местоположба во зборот: изолирана крајна средина почетна
Форма: ل‎ ـل‎ ـلـ‎ لـ‎

Буквата се изговара како „л“ (/l/).

Хебрејски

уреди
правописни верзии
печатени форми ракописно рашиево писмо
серифно безсерифно моноширно
ל ל ל    

Буквата се изговара како „л“ (/l/).

Кодирање

уреди
Знак ל ل ܠ
Уникоден назив HEBREW LETTER LAMED ARABIC LETTER LAM SYRIAC LETTER LAMADH SAMARITAN LETTER LABAT
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1500 U+05DC 1604 U+0644 1824 U+0720 2059 U+080B
UTF-8 215 156 D7 9C 217 132 D9 84 220 160 DC A0 224 160 139 E0 A0 8B
Бројчена ознака ל ל ل ل ܠ ܠ ࠋ ࠋ
Знак 𐎍 𐡋 𐤋
Уникоден назив UGARITIC LETTER LAMDA IMPERIAL ARAMAIC LETTER LAMEDH PHOENICIAN LETTER LEMDA
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 66445 U+1038D 67659 U+1084B 67851 U+1090B
UTF-8 240 144 142 141 F0 90 8E 8D 240 144 161 139 F0 90 A1 8B 240 144 164 139 F0 90 A4 8B
Бројчена ознака 𐎍 𐎍 𐡋 𐡋 𐤋 𐤋

Поврзано

уреди