Вистинско име: Роман Маурер. Место на живеење: Словенија.