Јас сумУреди

Основни информацииУреди

Јас сум Горан Стојаноски администратор на бесплатниот интернет клуб на МИОА од Прилеп

Место на живеењеУреди

Јас сум од Прилеп

Поранешни места на живеењеУреди

Во овие места до сега сум живеел

Нумерирани списоциУреди

 1. Македонија
   1. Аеродром
   2. Центар
   3. Влае
  1. Тетово
 2. Германија
  1. Минхен
 3. Бугарија
  1. Софија

ПрофесијаУреди

Вработен сум во БИКМ


Овој корисник е член на вики-проектот
БИКМ 2013Мои сликиУреди

 
слики од обуката
 
слики од обуката
 
слики од обуката


Интересни адресиУреди

Повеке информации на следнава адреса


http://facebook.com/

напишан текст/

[1]

Список на бесплатни интернет клубовиУреди

--Bitolanet (разговор) 12:48, 22 мај 2013 (CEST)

Р. бр. Бесплатен интернет клуб (БИК) Подпроект за граѓаните Администратори
1. Бесплатен интернет клуб - „Скопје“ БИКСК
 1. Radmilapavlo
 2. Kiro1N
2. Бесплатен интернет клуб - „Демир Капија“ БИКДК
 1. Vesna2dm
 2. Mitko76
3. Бесплатен интернет клуб - „Кавадарци“ БИККВ
 1. Каме
4. Бесплатен интернет клуб - „Ресен“ БИКРЕ
 1. elijah
 2. hristija
 3. miki_9905
5. Бесплатен интернет клуб - „Свети Николе“ БИКСН
 1. Miosvnikole
6. Бесплатен интернет клуб - „Кичево“ БИККИ
 1. LenceT
 2. Marija Pavleska Petreska
7. Бесплатен интернет клуб - „Охрид“ БИКОХ
 1. Trpenoski
8. Бесплатен интернет клуб - „Кочани“ БИККО
 1. Arsovi
9. Бесплатен интернет клуб - „Кратово“ БИККР
 1. Jonce.simonov
 2. Aleksandra.gjorgjievska
 3. Viktor.kratovo
10. Бесплатен интернет клуб - „Дебар“ БИКДЕ
 1. Keram73
11. Бесплатен интернет клуб - „Прилеп“ БИКПР
 1. Prilepnet
12. Бесплатен интернет клуб - ″Гевгелија" БИКГЕ
 1. User:Stojanka.Delevska
 2. User:Risto.Mitrov
13. Бесплатен интернет клуб - "Штип" БИКГЕ
 1. User:Darko.Trajcev
14. Бесплатен интернет клуб - "Крива Паланка" БИККП
 1. User:Stefanpalanka