Се викам Илија. Проектот Википедија на Македонски ја има мојата целосна поддршка и среќен сум што сум дел од неговата реализација.


My name is Ilija. The project Wikipedia on Macedonian gets my complete support and I'm happy I'm part of its creation.