Cvekjinja


en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
mkMајчин јазик на овој корисник е македонскиот.
Лого на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип
Овој корисник е член на проектот УГД 2013
Факултетот за образовни науки во Штип


Втора светска војна

Математиката и физиката се два најтешки предмети. Практична работа

ВоведУреди

Наслов од прв ред се постигнува со знаците за еднаквост. Наслов од прв ред се креира со вметнуванје на два знака за еднаквост на поцетокот и на крајот.

Наслов од трет редУреди

Наслов од трет ред се постигнува со знаците за еднаkvo. Наслов од трет ред се креира со вметнуванје на три знака за еднаквост на поцетокот и на крајот.

Поднаслов Уреди

  • Dragana
    • Engin
  • Baze
    • Stojance
  1. Dragana
  2. Aleksandar

НасловУреди

ОписУреди