Моите интереси се :

  • историја
  • географија
  • екологија/дива природа

За контакти овде

Поздрави.